பாட்டி மற்றும் தாயுடன் இளம் விமானியின் நெகிழ்ச்சியான முதல் விமான பயணம்

பாட்டி மற்றும் தாயுடன் இளம் விமானியின் நெகிழ்ச்சியான முதல் விமான பயணம்

சென்னை: சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூர் செல்லும் இன்டிகோ விமானத்தை இயக்கிய இளம் பைலட் ஒருவர், தனது பாட்டி மற்றும் தாயையும்…