பாராட்டு!: அப்பா வைரமுத்துவுக்கு உபதேசிக்கும்  மகன் மதன் கார்க்கி

பாராட்டு!: அப்பா வைரமுத்துவுக்கு உபதேசிக்கும்  மகன் மதன் கார்க்கி

“அப்பாவைப்போல் பிள்ளை” என்பார்கள். ஆனால் பாடலாசிரியர் வைரமுத்துவின் மகனும் பாடலாசிரியருமான மதன் கார்க்கி, ஒரு விசயத்தில் அப்பாவைப்போல் இருந்துவிடாமல், உயர்ந்து…