பிரபல தகவல் உரிமை சட்ட ஆர்வலர் ‘மனோஜ் திருப்தி’ சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் மரணம்

பிரபல தகவல் உரிமை சட்ட ஆர்வலர் ‘மனோஜ் திரிபாதி’ சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் மரணம்

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த பிரபல தகவல் உரிமை சட்ட ஆர்வலர் ‘மனோஜ் திரிபாதி’ சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் மரணம் அடைந்துள்ளார். …