பிரபாகரனும் நானும்

புலி சின்னத்தை பிரபாகரன் தேர்ந்தெடுக்க காரணம்…!

(பிரபாகரனும் நானும்: 6: பழ.நெடுமாறன்) புலிகள் இயக்கத்திற்கான சின்னம், சீருடை, தொப்ப போன்றவற்றின் மாதிரிகளை மதுரையில் இருக்கும் போதுதான் பிரபாகரன்…