பிரிட்டன் ரூபாய் நோட்டில் இந்தியவிஞ்ஞானி ஜகதீஷ் சந்திரபோஸ் படம் பொறிக்க பரிந்துரை

பிரிட்டன் ரூபாய் நோட்டில் இந்தியவிஞ்ஞானி ஜகதீஷ் சந்திரபோஸ் படம் பொறிக்க பரிந்துரை

லண்டன் : பிரிட்டன் ரூபாய் நோட்டில் இந்தியவிஞ்ஞானி  ஜகதீஸ் சந்திரபோஸ் படம் மற்றும் அவரது பெயர் பொறிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. ஐரோப்பிய…