பிறை நிழல்

சூரிய கிரகணம் : சிங்கப்பூரில் தெரிந்த பிறை நிழல்

சிங்கப்பூர் நேற்றைய சூரிய கிரகணத்தின் போது சிங்கப்பூரில் பிறை வடிவில் நிழல் தெரிந்துள்ளது. நேற்று நிகழ்ந்த சூரிய கிரகணம் தென் இந்தியாவில் முழு…