பிளாக் அவுட்

நிதானம் தெரியாமல் அடிப்பது உதைப்பது ஏன்..? (இது அரசியல் கட்டுரை அல்ல!)

“நான் எங்கிருக்கேன்?” – மயக்கத்திலிருந்து தெளிந்த ஹீரோயின் கேட்பதை பல படங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள். இதே நிலை மது போதைியலும் உண்டு….