பிள்ளையார்

பிள்ளையார் பிடித்து வைப்பதன் பலன்கள்

பிள்ளையார் பிடித்து வைப்பதன் பலன்கள் 1. மஞ்சளில் பிள்ளையார் பிடித்து வழி படச் சகல சௌபாக்கியமும் கிடைக்கும்.காரிய சித்தி தருவார் 2….

பிள்ளையார் வழிபாடும் பலன்களும்

பிள்ளையார் வழிபாடும் பலன்களும் பிள்ளையார் வழிபாடு பற்றி சில குறிப்புகள். எந்த ஒரு செயலைத் தொடங்கினாலும், பிள்ளையாரை வணங்கியபின் தொடங்கினால்…

பிள்ளையார் சுழியை ஏன் முதலில் போடுகிறோம்?

பிள்ளையார் சுழியை ஏன் முதலில் போடுகிறோம்? சுழி என்பது வளைசல் (வளைவு). விநாயகரின் தும்பிக்கை நுனி வளைந்து இருக்கிறது அல்லவா?!….

பிள்ளையார், சாபம்தான் வழங்குவார்!

நெட்டிசன் பகுதி: Ganesh Anbu அவர்களின் முகநூல் பதிவு: மதிப்புமிக்க மண் பிள்ளையாரை விட்டு மானம்கெட்ட ரசாயன பிள்ளையாரை வணங்கும் மடத்…

ஆலய வரலாறு: முதலில் வணங்கப்பட்ட விநாயகர்!

கடவுள் ரூபங்களில் முதன் முதலாக வணங்கப்பட்ட விநாயகர் என்றும் தமிழகத்தில் முதலில் எழுப்பப்பட்ட விநாயகர் கோவில் என்றும் சொல்லப்படுவது தூத்துக்குடி…

You may have missed