பீகார் கேரளா அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரான கிரிமினல் வழக்குகளை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்

பீகார், கேரளா அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரான கிரிமினல் வழக்குகளை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்

டில்லி: பீகார் மற்றும் கேரளாவில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிரான கிரிமினல் வழக்குகளை…