புதிய பதவி உருவாக்கம்

புதிய பதவிகள் உருவாக்க விதித்த தடையை நீக்கிய தமிழக அரசு

சென்னை கொரோனா பரவுதல் அதிகரித்ததால் புதிய பதவிகள் உருவாக்க விதிக்கப்பட்ட தடையைத் தமிழக அரசு நீக்கி உள்ளது. தமிழகத்தில் கொரோனா பரவுதல்…