புது பாராளுமன்ற கட்டிடம்

புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத் திட்டத்தை கைவிடப் பிரதமரிடம் திமுக வலியுறுத்தல்

சென்னை நேற்று நடந்த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் கூட்டத்தில் புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடம் கட்டும் திட்டத்தைக் கைவிடுமாறு திமுக வலியுறுத்தி உள்ளது….