புனேக்கு மாற்றப்பட்ட ஐபிஎல் போட்டிக்கு திடீர் சிக்கல்

புனேக்கு மாற்றப்பட்ட ஐபிஎல் போட்டிக்கு திடீர் சிக்கல்

புனே: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி எழுந்த எதிர்ப்பு காரணமாக சென்னையில் நடக்க இருந்த ஐபிஎல் போட்டிகள் புனேவுக்கு…