புயல் பாதித்த மாவட்டங்கள்ல அடுத்த மாத ரேஷன் பொருட்களை இப்போதே வாங்கலாம்! அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு

அடுத்த மாத ரேஷன் பொருட்களை இப்போதே வாங்கலாம்! அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு

திருவாரூர்: புயல் பாதித்த மாவட்டங்களில் அடுத்த மாத ரேஷன் பொருட்களை தற்போதே வாங்கிக்கொள்ள லாம் என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு…