புயல் பாதிப்பு: மூன்று மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்றும் விடுமுறை

புயல் பாதிப்பு: மூன்று மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்றும் விடுமுறை

சென்னை: ‘ தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களை புரட்டிபோட்டு சென்றுள்ள கஜா புயல் எதிரொலியாக மூன்று மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்றும் விடுமுறை…