புரட்சியாளர் ராஜகுருவை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புடன் தொடர்பு படுத்த வேண்டாம்…குடும்பத்தினர் வேண்டுகோள்

புரட்சியாளர் ராஜகுருவை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புடன் தொடர்பு படுத்த வேண்டாம்…குடும்பத்தினர் வேண்டுகோள்

புனே: சுதந்திர போராட்ட வீரர் ராஜகுருவை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்போடு தொடர்புபடுத்த வேண்டாம் என்று அவரது வாரிசுகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். ஆர்எஸ்எஸ்…