புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கும் புதிய மூலக்கூறு!  இந்தியாவில் கண்டுபிடிப்பு

புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கும் புதிய மூலக்கூறு!  இந்தியாவில் கண்டுபிடிப்பு

ராய்ப்பூர்: புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கும் புதிய மூலக்கூறு  இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரைச் சேர்ந்தவர் மம்தா திரிபாதி. மருத்துவ…