பூமி இரு கிரகங்களால் ஆனது: விஞ்ஞாணிகள் உறுதி

பூமி இரு கிரகங்களால் ஆனது: விஞ்ஞாணிகள் உறுதி

கலிபோர்னியா: முந்தைய காலத்தில் பூமியோடு மற்றொரு கிரகம் இணைந்திருந்தது என்பதை விஞ்ஞாணிகள் உறுதி செய்துள்ளனர். சுமார் 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு…