பெண்களே.. உங்கள் அறையில் ரகசிய கேமரா இருக்கிறதா என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா? இந்த சென்னை பெண்கள் வழியை பின்பற்றுங்கள்!

பெண்களே.. உங்கள் அறையில் ரகசிய கேமரா இருக்கிறதா என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா? இந்த சென்னை பெண்கள் வழியை பின்பற்றுங்கள்!

நவீன வசதிகள் பெருகப்பெருக பெண்களுக்கான  ஆபத்தும் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. அதல் ஒன்று ரகசிய கேமரா.  வீட்டிலோ விடுதி அறையிலோ குளிலறையிலோ…