பெண் அதிகாரிகள்!

பெண் அதிகாரிகளை ஆண் ராணுவ வீரர்கள் ஒப்புக் கொள்வதில்லை : மத்திய அரசு தகவல்

டில்லி ராணுவத்தில் பெண்கள் அதிகாரிகள் ஆவதை மற்ற வீரர்கள் ஒப்புக் கொள்வதில்லை என மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. ஆணுக்குப்…