பெல்ஜியத்தில் விமான போக்குவரத்து முடக்கம்

பெல்ஜியத்தில் விமான போக்குவரத்து முடக்கம்

பிரசெல்ஸ்: பெல்ஜியம் விமான போக்குவரத்து சர்வரில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டது. இதனால் வழக்கமான பணிகள் முடங்கின. விமானம் வருகை, புறப்பாடு…

You may have missed