பொது விடுமுறை

மே தின அரசு விடுமுறை:  கருணாநிதி, வைகோ சொல்வது சரியா

ராமண்ணா வியூவ்ஸ்   அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிவிட்ட நண்பர், அவ்வப்போது சாட்டிங்கில் வருவார்.   மே தினம் குறித்து ஒரு…