பொலிடிகல் பொக்கிஷம். அறிஞர் அண்ணா

அறிஞர் அண்ணாவும் பொய்களும்! : ஆர்.சி. சம்பத்

பொலிடிகல் பொக்கிஷம்: பகுதி ஒன்று:  நீங்கள் அறிந்த பிரபலங்கள்.. அறியாத ரகசியங்கள் இந்த பகுதியில் தொடர்ந்து வெளியாகும். அறியாத என்றால், யாருக்கும்…