Random image

பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி விவகாரம்: இன்னொரு பேராசிரியர் கைது?

பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி விவகாரம்: இன்னொரு பேராசிரியர் கைது?

  விருதுநகர்: மாணவிகளை தவறான பாதைக்கு அழைத்த பேராசிரியை நிர்மலாதேவி விவகாரத்தில், பேராசிரியர் முருகனைத் தொடர்ந்து பேராசிரியர் கருப்பனும் கைது…