பேராசிரியை நிர்மலா ஆடியோ விவகார விசாரணை முடிந்தது…சந்தானம்

பேராசிரியை நிர்மலா ஆடியோ விவகார விசாரணை முடிந்தது…சந்தானம்

மதுரை: கல்லூரி மாணவிகளை தவறாக வழிநடத்தியது தொடர்பாக அருப்புக்கோட்டை தேவாங்கர் கலை கல்லூரி பேராசிரியை நிர்மலா தேவியின் ஆடியோ வெளியாகி…