பொங்கல் பண்டிகை: அரசு விரைவு பேருந்துகளில் முன்பதிவு தொடங்கியது

பொங்கல் பண்டிகை: அரசு விரைவு பேருந்துகளில் முன்பதிவு தொடங்கியது

சென்னை: ஜனவரி மாதத்தில் வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்காக சொந்த ஊருக்கும் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக இப்போதே முன்பதிவு தொடங்கப்பட்டு உள்ளது….