பொய்ச் செய்திகளுக்குள் புகுந்து வரும் சாகசம்!

பொய்ச் செய்திகளுக்குள் புகுந்து வரும் சாகசம்!

சிறப்புக்கட்டுரை: மூத்த பத்திரிகையாளர் அ. குமரேசன் இந்தியாவில் சமூக ஊடகங்கள் வழியாகப் பொய்ச் செய்திகள் பரவுவது பற்றிய ஒரு ஆய்வறிக்கையை…