பொறாமை இருக்கும் இடத்தில் ஊழல் இருக்கும்: தமிழக அரசுமீது ஆளுநர் மறைமுக தாக்கு

பொறாமை இருக்கும் இடத்தில் ஊழல் இருக்கும்: தமிழக அரசுமீது ஆளுநர் மறைமுக தாக்கு

சென்னை: தமிழக பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நியமினத்தில் கோடிக்கணக்கில் பணம் புரண்டதாக தமிழக அரசு மீது குற்றச்சாட்டுக்களை கூறிய தமிழக ஆளுநர்…