போக்ஸோ வழக்கு: தனி நீதிமன்றம் அமைக்க உயர்நீதி மன்றங்களுக்கு உச்சநீதி மன்றம் உத்தரவு

போக்ஸோ வழக்கு: தனி நீதிமன்றம் அமைக்க உயர்நீதி மன்றங்களுக்கு உச்சநீதி மன்றம் உத்தரவு

டில்லி: நாடு முழுவதும் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்க தனி நீதி மன்றங்களை உருவாக்குமாறு அனைத்து…