போராட்டம் வெடிக்கும்

இந்தியா முழுவதும் போராட்டம் வெடிக்கும் –  வழக்கறிஞர்கள் எச்சரிக்கை

சென்னை: சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் சஸ்பெண்ட் உத்தரவு வாபஸ் பெறாவிட்டால் இந்தியா முழுவதும் போராட்டம் வெடிக்கும் என்று வழக்கறிஞர்கள் எச்சரிகை…