போரின்போது கட்டாய பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட தென் கொரியர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க கொரிய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

போரின்போது கட்டாய பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட தென் கொரியர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க கொரிய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

சியோல்: இரண்டாம் உலக போரின் போது கட்டாய பணியில் ஈடுபடுத்த பட்ட ஊழியர்களுக்கு நிவாரண ஊதியம் அளிக்க ஜப்பானின் மிட்சுபிஷி…