Random image

மகாராஷ்டிரா: ஆதார் சமர்ப்பிக்காத மாணவ மாணவிகள் தேர்வு எழுத அனுமதி மறுப்பு

மகாராஷ்டிரா: ஆதார் சமர்ப்பிக்காத மாணவ மாணவிகள் தேர்வு எழுத அனுமதி மறுப்பு

புனே: ஆதார் சமர்ப்பிக்காத காரணத்தால் மகாராஷ்டிராவில் 70 மாணவ மாணவிகள் சட்டக்கல்லூரி நுழைவு தேர்வு எழுத அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய…