மது பாட்டிலில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டினால் மட்டும் போதுமா: தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் சுளீர்

மது பாட்டிலில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டினால் மட்டும் போதுமா: தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் சுளீர்

சென்னை: மதுவால் மக்களைக் கெடுத்து வருவாய் ஈட்டுவது குறித்து தமிழக அரசு சிந்திக்க வேண்டும் என்றும்  மது கொள்கையை தமிழக…