மத்தியஅமைச்சர் ஜெயந்த் சின்ஹா இல்லத்திற்குள் யானைகள் புகுந்து அட்டகாசம்

மத்திய அமைச்சர் ஜெயந்த் சின்ஹா இல்லத்திற்குள் யானைகள் புகுந்து அட்டகாசம்

ஹசாரிபாக்: மத்திய அரசின் மாநிலத்துக்கான சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரும், எம்.பி. யுமான ஜெயந்த் சின்ஹா இல்லத்திற்குள் யானைகள் கூட்டம் …