மத்திய அரசின் கறுப்பு பண கொள்கை

மத்திய அரசின் ‘பேர் அண்டு லவ்லி’ திட்டம்: கறுப்பு பண கொள்கை குறித்து ராகுல் கிண்டல்

டெல்லி: மத்திய அரசின் கறுப்பு பண கொள்கை ‘பேர் அண்டு லவ்லி’ திட்டமாக உள்ளது என ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டினார்….