மத்திய பாஜ ஆட்சியில் டீசல் மீதான கலால் வரி 380 சதவீதம் அதிகரிப்பு

மத்திய பாஜ ஆட்சியில் டீசல் மீதான கலால் வரி 380 சதவீதம் அதிகரிப்பு

டெல்லி: கடந்த 3 ஆண்டுகளில் டீசல் மீதான மத்திய கலால் வரி 380 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பெட்ரோலுக்கு 120 சதவீதம்…