மத்திய பிரதேசம்: பிரபல ஆன்மீக தலைவர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை…பக்தர்கள் அதிர்ச்சி

மத்திய பிரதேசம்: பிரபல ஆன்மீக தலைவர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை…பக்தர்கள் அதிர்ச்சி

இந்தூர்: மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டுவந்த பிரபல ஆன்மிக தலைவர் பய்யூ மஹராஜ் இன்று…