மனநலம்

மனநல மருத்துவ சிகிச்சைக்கும் மருத்துவக்காப்பீடு… உச்சநீதி மன்றம்

டெல்லி: மனநல மருத்துவ சிகிச்சைக்கம்  மருத்துவ காப்பீட்டை ஏன் நீட்டிக்கக் கூடாது? என இந்திய காப்பீடு ஒழுங்காற்று மற்றும் மேம்பாட்டு…

இரவுப் பணிபுரியும் பெண்களைச் சூழும் ஆபத்து

பெண்களே கவனியுங்கள்!!!!! இரவு நேரத்தில் பணி புரியும் ஆண்களை விட பெண்களே அதிகம் பாதிக்கப்படுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள். மாற்று நேரங்களில்…