மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் கைது……இந்திய ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்ய ஐரோப்பியா எம்.பி.க்கள் போர்க்கொடி

மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் கைது……இந்திய ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்ய ஐரோப்பியா எம்.பி.க்கள் போர்க்கொடி

ப்ருசெல்ஸ்: இந்தியாவில் கைது செய்யப்பட்ட மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் விடுதலை செய்யும் வரை அந்நாட்டுடனான அனைத்து ஒப்பந்தங்களையும் ரத்து செய்ய…