மருத்துவச் சான்றிதழ்

இத்தாலி, கொரியா வில் இருந்து வருவோருக்கு மருத்துவ சான்றிதழ் அவசியம்  இந்திய அரசு உத்தரவு

டில்லி இத்தாலி மற்றும் கொரியா நாடுகளில் இருந்து வருவோர் அவசியம் மருத்துவ சான்றிதழ் அளிக்க வேண்டும் என இந்திய அரசு…