மருத்துவர

ஊரடங்கால் டாக்டர் பணிக்குத் திரும்பிய  சினிமா இயக்குநர்..

ஊரடங்கால் டாக்டர் பணிக்குத் திரும்பிய  சினிமா இயக்குநர்.. படித்த படிப்புக்கும், பார்க்கும் வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத நபர்களில் ஒருவர், கமலேஸ்வர் முகர்ஜி. மே.வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவைச்…