மாட்டிறைச்சி ஏற்றுமதி

மாட்டிறைச்சியும் பிராமண முதலாளிகளும்

கவிதா க. அவர்களின் முகநூல் பதிவு: மோடி அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர், இந்தியாவில் வளர்ச்சியடைந்தத ஒரே தொழில் மாட்டிறைச்சி…