மாபியா அல்ல: தங்கத்தமிழ் செல்வன்

ஜெயக்குமார் ஆடியோவை வெளியிட்டது, மாமியார் தான்; மாபியா அல்ல: தங்கத்தமிழ் செல்வன்

குற்றாலம்: குற்றாலத்தில் முகாமிட்டுள்ள டிடிவி ஆதரவாளர்களில் ஒருவரும், டிடிவியின் வலதுகரமான தங்கத்தமிழ் செல்வன், அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தொடர்பான ஆடியோவை வெளியிட்டது…