மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்

கூடங்குளம் அணு உலையில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம் : மின் தட்டுப்பாடு வருமா?

கூடங்குளம் கூடங்குளம் 2ஆம் அணு உலையில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கூடங்குளத்தில் அணு மின்…