மீண்டும் சூடுபிடிக்கும் ஸ்டெர்லைட் விவகாரம்: போராட்டத்தில் குதிக்க மக்கள் கூட்டமைப்பு முடிவு

மீண்டும் சூடுபிடிக்கும் ஸ்டெர்லைட் விவகாரம்: போராட்டத்தில் குதிக்க மக்கள் கூட்டமைப்பு முடிவு

தூத்துக்குடி: ஸ்டெர்லைட் ஆலை திறக்கப்பட்டால், ஆலைக்கு  எதிராக மீண்டும் போராட்டத்தில் இறங்கு வோம் என்று தூத்துக்குடி மக்கள் கூட்டமைப்பு அறிவித்து…