மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் தீ: தடய அறிவியல் துறை நிபுணர்கள் ஆய்வு

மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் கடைகள் அகற்றம்

மதுரை: நீதி மன்ற உத்தரவுப்டி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள கடைகள் அகற்றப்பட்டன. மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கோபுரங்களுக்கு…

மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் தீ: தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு ஆய்வு

மதுரை, உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தீ பிடித்து பாதிப்படைந்துள்ள பகுதிகளை தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு ஆய்வு செய்து…

மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் தீ: தடய அறிவியல் துறை நிபுணர்கள் ஆய்வு

மதுரை, உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வளாகத்தில் நேற்று நள்ளிரவு திடீரென தீ பிடித்தது. 100க்கும் மேற்பட்ட…