முதல் முறையாக இந்திய ராணுவப் பிரிவின் கீழ் வெளிநாட்டு ராணுவம்

முதல் முறையாக இந்திய ராணுவப் பிரிவின் கீழ் வெளிநாட்டு ராணுவம்

லெபனானில் ஐ.நா. அமைதி காக்கும் திட்டத்தின் கீழ் முதல் முறையாக இந்திய இராணுவம் ஒரு வெளிநாட்டு ராணுவத்தை தலைமையேற்று நடத்தவிருக்கிறது….