முதியவர்களுக்கு வீடு தேடிசென்று வங்கி சேவை: ரிசர்வ் வங்கி

முதியவர்கள், மாற்று திறனாளிகள் வீடு தேடிசென்று வங்கி சேவை: ரிசர்வ் வங்கி

டில்லி, 70 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று வங்கி சேவை அளிக்க வேண்டும் என்று…