முன்கூட்டியே கரையை கடக்கும் ‘கஜா’: வானிலை மையம் பரபரப்பு தகவல்