முன்னாள் இந்தியன் வங்கி சேர்மன் கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு இரண்டு ஆண்டு சிறை

முன்னாள் இந்தியன் வங்கி சேர்மன் கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு இரண்டு ஆண்டு சிறை

1990-களின் தொடக்கத்தில் இந்தியன் வங்கி சேர்மன் கோபாலகிருஷ்ணன் போதுமான பிணை இல்லாமல் கடன் வழங்கியதோடு மட்டுமல்லாமல்  கடன் தள்ளுபடி செய்து…