முருகன் கோவில்களில் நாளை ‘கந்த சஷ்டி’ விழா தொடக்கம்

முருகன் கோவில்களில் நாளை ‘கந்த சஷ்டி’ விழா தொடக்கம்

கந்தனின் பிறப்பின் மகிமையை எடுத்துக்  கூறும் கந்த சஷ்டி விழா கொண்டாட்டம்  நாளை தொடங்குகிறது. இந்த விழா உலகம் முழுவதும் உள்ள…